LEIDING

BONDSLEIDING

Hanne De Neve

5e jaar leiding
Bondsleiding,
Jeugdraad-, EHBO-, Facebook-,
Gewestverantwoordelijke
0499/40.25.72 | hanne@ksamelle.be

Jaro Demetter

4e jaar leiding
Bondsleiding
VZW- en websiteverantwoordelijke,
Materiaalmeester
0487/86.08.80 | jaro@ksamelle.be

SLOEBERS

Benjamin van Wassenhove

4e jaar leiding (banhoofd)
Materiaalmeester
0486/46.92.01 | benjamin@ksamelle.be

Renzo Vercruyssen

1e jaar leiding
Verantwoordelijke vieruurtjes
0468/34.76.45| renzo@ksamelle.be

Milan Demetter

2e jaar leiding
Verhuurverantwoordelijke
0494/27.72.28 | milan@ksamelle.be

Oscar van den Boogert

2e jaar leiding
Materiaalmeester en
Verantwoordelijke vieruurtjes
0485/76.65.74 | oscar@ksamelle.be

PIEPJONGKNAPEN

Pauline Heirman

2e jaar leiding (Banhoofd)
Verantwoordelijke vieruurtjes en
Gewestverantwoordelijke
0471/48.01.94 | pauline@ksamelle.be

Felix Dewagtere

2e jaar leiding
Verantwoordelijke vieruurtjes,
Jeugdraadverantwoordelijke en
Uniformverantwoordelijke
0477/38.94.14| felix@ksamelle.be

Douwe Demetter

1e jaar leiding
Materiaalmeester en
Jeugdraadverantwoordelijke
0456/13.96.18| douwe@ksamelle.be

Louis Aelbrecht

1e jaar leiding
Uniformverantwoordelijke
0472/12.69.00 | louis@ksamelle.be

JONGKNAPEN

Caspar Adriaensens

2e jaar leiding (Banhoofd)
Materiaalmeester
0486/98.11.35 | caspar@ksamelle.be

Dimitri Stecker

3e jaar leiding
Verhuur- en
VZW-verantwoordelijke
0492/57.18.91 | dimitri@ksamelle.be

Antonio Bet

2e jaar leiding
Uniformverantwoordelijke
0474/07.09.61 | antonio@ksamelle.be

Thomas Dejaeghere

2e jaar leiding
Verhuur- en
VZW-verantwoordelijke
0475/64.66.24| thomas@ksamelle.be

KNAPEN

Famke Hoffman

2e jaar leiding (banhoofd)
EHBO-verantwoordelijke
0472/03.11.12 | famke@ksamelle.be

Hanne De Neve

5e jaar leiding
Bondsleiding
Jeugdraad-, EHBO-, Facebook-,
Gewestverantwoordelijke
0499/40.25.72 | hanne@ksamelle.be

JONGHERNIEUWERS

Lars Van Campe

5e jaar leiding
Penningmeester
0483/20.23.26 | lars@ksamelle.be

Jaro Demetter

4e jaar leiding
Bondsleiding
VZW- en websiteverantwoordelijke,
Materiaalmeester
0487/86.08.80 | jaro@ksamelle.be

Elias Van de Vijver

3e jaar leiding
Facebookverantwoordelijke
0471/37.33.20| elias@ksamelle.be